Portfolio

ASEKOL ASEKOL SOLAR
ASEKOL SK
ASEKOL PL

ASEKOL

ASEKOL je kolektivní systém, jehož posláním je zpětný odběr a recyklace vysloužilých elektrozařízení. Nezisková organizace ASEKOL byla založena v roce 2005 nejvýznamnějšími představiteli na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky za účelem efektivního a ekologického nakládání s vysloužilými spotřebiči. Kromě zpětného odběru se společnost ASEKOL zabývá osvětovými projekty pro širokou veřejnost v jednotlivých regionech po celé ČR.

Společnost ASEKOL se svými výsledky sběru dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější kolektivní systémy v Evropě. V roce 2019 bylo prostřednictvím sběrné sítě, s více než 20 tisíci sběrnými místy sebráno skoro 25 620 tun vysloužilých elektrospotřebičů.

ASEKOL SOLAR

ASEKOL Solar je nezisková společnost založená v roce 2012 specializující se na zpětný odběr a zajištění recyklace solárních panelů. Sběr a recyklace fotovoltaických technologií je relativně nový obor, který se ale v mnohém podobá zpětnému odběru drobných elektrozařízení, a tak ASEKOL Solar čerpá ze zkušeností kolektivního systému ASEKOL. Více informací na www.asekolsolar.cz.

Enviropol

Společnost Enviropol s. r. o. byla založena v roce 2009. Od svého vzniku se zabývá efektivním zpracováním elektroodpadu pro další materiálové využití. Cílem společnosti je zpracovávat použité elektrozařízení za pomoci nejmodernějších technologií. Proto po celou dobu své existence firma Enviropol s. r. o. aktivně drží krok se světovými trendy na poli zpracování elektrozařízení za účelem maximální možnosti dalšího využití. Sama disponuje vlastní nákladní dopravou a sběrovými prostředky. V roce 2013 pak v Jihlavě spustila zpracovatelský závod s využitím nejmodernější technologie za účelem co nejefektivnějšího zpracování elektroodpadu. Více informací najdete na www.enviropol.cz.

Enviropol SK

Společnost Enviropol působí na území Slovenské republiky již od roku 2011. Od svého vzniku se zabývá efektivním zpracováním elektroodpadu pro další materiálové využití. Na Slovensku se Enviropol zabývá hlavně demontáží vysloužilých elektrozařízení, disponuje vlastní nákladní dopravou a provozuje zde 3 překladiště. Více informací naleznete zde www.enviropol.sk.

Enviropol PL

Společnost Enviropol byla na území Polské republiky založena v roce 2012. Od svého vzniku se zabývá efektivním zpracováním elektroodpadu pro další materiálové využití. V Polsku se Enviropol zabývá hlavně obchodní činností zaměřenou na vstupní i výstupní materiál pro zpracování v České a Slovenské republice. Více informací naleznete zde www.enviropol.pl.

ASEKOL SK

ASEKOL SK je neziskově hospodařící společnost, která  v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení, baterií a akumulátorů organizuje a financuje celostátní systém sběru, dopravy a zpracování elektroodpadu a použitých přenosných baterií a akumulátorů. V současnosti je ASEKOL SK na slovenském trhu největší kolektivní organizací pro baterie a akumulátory a druhou největší kolektivní organizací pro elektrozařízení co do velikosti podílu výrobců na trhu. Přičemž v kategoriích spotřební elektroniky a výpočetní techniky jí patří prvenství. Více informací naleznete zde www.asekol.sk.

ASEKOL PL

ASEKOL PL je neziskově hospodařící společnost, která působí na polském trhu od roku 2015. Je zapsána v Registru kolektivních systémů vedeném Vrchní inspekcí životního prostředí (Główny Inspektor Ochrony Środowiska - GIOŚ)  pod číslem E0020405S.

Společnost ASEKOL PL organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení: zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL PL je spolehlivým a stabilním partnerem pro výrobce a dovozce elektrozařízení, ale také i pro obce, poslední prodejce, servisy, svozové společnosti a zpracovatele elektrozařízení.

www.asekol.pl

Partnerům, kteří s námi spolupracují ve více než jedné zemi, nabízíme příznivé finanční podmínky.